OM OSS

Forskningsbasert analyse og forvaltning

NorQuant er et selskap som er startet av brødrene Thomas Nygaard, som er autorisert finansanalytiker og porteføljeforvalter, og Lars Nygaard, som har en mastergrad i fysikk. Det selskapet gjør er å hjelpe investorer med å oppnå bedre finansiell avkastning ved å ta utgangspunkt i vitenskapelig og regelstyrt tilnærming til investeringer.

Global anerkjent forskning

NorQuant kartlegger det som er blitt publisert av global anerkjent forskning, herunder forskning som er belønnet med Nobelprisen, og omgjør forskningen til koder i et ekspertsystem (“AI”) som er koblet opp mot data fra alle sentrale børser. Resultater fra ekspertsystemet ender til slutt opp i en porteføljesammensetning som er tilpasset den enkelte investors individuelle preferanse og risikoprofil (så kalt robot-rådgivning). Her gir ekspertsystemet blant annet svar på hvilket marked, bransje og verdipapir porteføljen bør ha eksponering i. I tillegg gir ekspertsystemet svar på hvordan porteføljen bør diversifiseres, herunder hvilken vekting de ulike verdipapirene bør ha i porteføljen.

Partnerskap med Fintech Neo

I februar 2018 inngikk NorQuant partnerskap med Fintech Neo som er et norsk teknologiselskap som besitter nisjekompetanse innen utvikling av finansteknologi, blant annet gjennom utviklingen av et avansert verktøy for teknisk analyse som nå er overtatt av NorQuant. Partnerskap med Fintech Neo gjør at vi har fått på plass et eget utviklingsmiljø i Norge.

Forsningssamarbeid med SINTEF

I tiden fremover vil NorQuant legge ned ressurser i ytterligere forskning innen fagområdet. Dette har blant annet bakgrunn i at NorQuant er blitt kontaktet av SINTEF som ønsket å se på muligheten for et felles forskningsprosjekt om bruk av kunstig intelligens ved investeringsanalyse og -rådgivning, og vi er nå i samtale med dem om hvordan vi skal organisere et slikt samarbeid.

Thomas Nygaard

(+47) 991 22 033
tn@norquant.no

Thomas Nygaard (1973) har bakgrunn som autorisert finansanalytiker (AFA, CEFA) og porteføljeforvalter. Han har en bachelor-grad i økonomi fra Northwestern University (Chicago) og en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Thomas startet sin karriere innen finans- hos forskningsavdelingen ved Chicago Board of Trade i 1994 og har siden det jobbet som finansanalytiker, porteføljeforvalter og analysesjef for teknisk og kvantitativt orienterte analysefirmaer, meglerhus og forvaltere. Han var med å bygge opp analyseselskapet Investtech, blant annet startet han deres kontor i Nederland. I 2010 utga han boken “Teknisk analyse - bli en bedre investor”. De siste årene har Thomas rettet fokus mot det som kalles faktoranalyse, der han har gått i dybden og har sett på hva som er de vanligste feilene investorer gjør, og hvilke faktorer forskningen viser kan gi investorer meravkastning.

Lars Nygaard

(+47) 944 83 222
ln@norquant.no

Lars Nygaard (1978) studerte 3 år fysikk i Groningen og tok en mastergrad i Biomedical Imaging ved Universitet i Utrecht. Hovedoppgave tok han ved SINTEF i Trondheim ved avdeling for medisinsk teknologi. Den gikk ut på automatisk registrering av MRI bilder til hjernekirugi, med hjelp av C++ open source programvare Insight Toolkit (https://itk.org/). Etter studiet har han jobbet i 5 år i Oslo med salg av høyteknologisk laboratoriumutstyr med fokus på måling og beskyttelse av radioaktivitet. Han var ansvarlig for både salg og teknisk støtte av hardware og software. De siste årene har han jobbet fulltid med utvikling av NorQuants programmvare. Han har en forskjærlighet til funksjonell programmering og særlig programmeringsspråket R.