Warren Buffett

Warren Buffett

Spør hvem som helst med litt interesse for aksjer om hvem de mener er verdens beste investor og de aller fleste vil nok svare “Warren Buffett”. Han har da også en utrolig bra track-record: i flere ti-år har han gjort det bedre enn indeksen. Mange investorer ser på ham som et forbilde, og som et eksempel på at det er mulig for en investor med et spesielt talent for å plukke aksjer å kunne slå markedet.