Avansert faktoranalyse

Avansert faktoranalyse

Finansanalyse og kunstig intelligens Kunstig intelligens har gjort enorme fremskritt de seneste årene. Raskt økende datakraft har gjort avanserte matematiske metoder langt mer praktisk anvendelige. Tilgang til store datamengder har ført til utviklingen av automatiserte systemer som kan gjøre ting raskere, billigere og mer nøyaktig enn menneskelige eksperter på mange områder. Også innen finansanalyse er robotene på vei inn. Nobelprisen i økonomi ble i 2013 tildelt forskere som tidlig på 90-tallet klarte å vise at svært mye av variasjonen i aksjeporteføljer kan forklares med kun et par faktorer, eller egenskaper ved aksjer, som størrelse, verdi og momentum.
Hva er faktoranalyse?

Hva er faktoranalyse?

Finans i revolusjon Finans opplever en revolusjon. Forskning som viser hvilke analysemetoder fungerer er blitt lett tilgjengelig via online databaser og moderne datateknologi gjør det mulig å automatisere oppgaver som tidligere krevde store analyseavdelinger med tunge systemer og mange analytikere som bare store banker og hedgefond hadde råd til. Norquant ønsker å hjelpe investorer ved å gjøre disse analysene tilgjengelig på en brukervennlig måte i form av daglig oppdaterte rangeringer.