Sats på momentum!

Sats på momentum!

Momentum-faktoren viser at aksjer som har gjort det best de siste 3 til 12 månedene, gjennomsnittlig fortsetter å gjøre det best i månedene fremover. Det lønner seg altså å satse på vinnerne, og unngå taperne. Strategien med å kjøpe sterke aksjer og selge svake har en lang tradisjon. Den klassiske økonomen Ricardo sa allerede i 1838 “cut your losses short, let your profits run on”, og det finnes mange beretninger fra tradere som har tjent seg rike på denne metoden opp gjennom tidene.