Post Earnings Announcement Drift (PEAD)

Post Earnings Announcement Drift (PEAD)

Post Earnings Announcement Drift (PEAD) er en effekt som viser at aksjer som reagerer positivt på dagen det legges frem kvartalstall, ofte fortsetter å stige de neste ukene, og motsatt ved en negativ reaksjon. Kvartalstall innebærer oppdatert informasjon om grunnleggende forhold i et selskap. Dette kan gi store utslag i aksjekursen og vi ser derfor ofte de største bevegelsene i en aksjekurs når kvartalstallene legges frem. Statistikk viser at aksjer generelt sett gjør det litt bedre enn resten av markedet i den måneden de legger frem tall, men det er altså store forskjeller: noen aksjer stiger mye og andre faller mye etter kvartalstall.