Reversal

Reversal

Reversal-faktoren viser at aksjer overreagerer på kort sikt. De aksjene som har gjort det best den seneste måneden har en tendens til å gjøre det dårlig i neste måned, og de aksjene som har falt mest den seneste måneden gir en gjennomsnittlig meravkastning i måneden fremover. Effekten er basert på en svært aktiv strategi med nesten 100% turnover hver måned. Gevinsten per trade blir derfor også liten, og en del studier påpeker da også at hele effekten kan til og med forsvinne raskt hvis vi ikke handler fornuftig.