Volatilitet og risiko

Volatilitet og risiko

Aksjer med høyest risiko, det vil si de som har vist de største svingningene, gjør det gjennomsnittlig dårligere enn aksjer som har svingt minst. “Den som intet våger intet vinner”. Investorer har i generasjoner tenkt på det som en selvfølge at høy avkastning henger sammen med høy risiko. Også innenfor tradisjonell finans har det lenge vært en generell oppfatning at når markedet stiger, så er det såkalte høy-beta aksjer som gjør det best.