Seasonality

Seasonality

Seasonality, eller årstidsvariasjoner, viser at aksjer gjør det bedre i bestemte perioder eller måneder enn andre. Tradisjonell seasonality er f.eks. statistikk som viser at det lønner seg å ikke være investert i aksjer i sommermånedene (“Sell in May…) eller at børsens retning de første dagene i januar gir en indikasjon for resten av året. En utfordring med denne type statistikk er at selv om slike effekter kan vises å eksistere, så er det ofte for lite data til at de er signifikante.