Post Earnings Announcement Drift (PEAD)

Post Earnings Announcement Drift (PEAD) er en effekt som viser at aksjer som reagerer positivt på dagen det legges frem kvartalstall, ofte fortsetter å stige de neste ukene, og motsatt ved en negativ reaksjon.

Kvartalstall innebærer oppdatert informasjon om grunnleggende forhold i et selskap. Dette kan gi store utslag i aksjekursen og vi ser derfor ofte de største bevegelsene i en aksjekurs når kvartalstallene legges frem.

Statistikk viser at aksjer generelt sett gjør det litt bedre enn resten av markedet i den måneden de legger frem tall, men det er altså store forskjeller: noen aksjer stiger mye og andre faller mye etter kvartalstall.

Hvordan en aksje kommer til å reagere på kvartalstall er det dessverre ikke mulig å forutsi, men det viser seg at aksjer som stiger på den dagen selskapet legger frem tall, i snitt fortsetter å gjøre det bedre enn resten av markedet de neste dagene og ukene. Aksjer som faller på dagen som selskapet legger frem tall fortsetter å gjøre det dårligere enn resten av markedet i dagene og ukene fremover.

Årsaken til denne initielle under-reaksjonen blir som regel forklart med behavioral finance, eller investorenes adferd: for investorer som har tatt risikoen med å sitte over kvartalstall blir det ofte for fristende å ta en gevinst. Dette fører til en relativ overvekt av selgere på en dag med kursoppgang. De positive nyhetene prises dermed ikke fullt inn med en gang og aksjen fortsetter å stige i dagene og ukene fremover.

Kvartalstall som fører til et kursfall den første dagen etter publikasjon har en motsatt effekt: investorer liker ikke å ta tap og vil heller utsette salget eller håpe på at aksjen vil snu opp igjen. Dette fører til en relativ under-vekt av selgere på en dag med kursnedgang. De negative nyhetene prises dermed ikke fullt inn med en gang og aksjen fortsetter å fall i dagene og ukene fremover.

Referanser

Bernard, V., & Thomas, J. (1989). Post-Earnings-Announcement Drift: Delayed Price Response or Risk Premium?Journal of Accounting Research,27, 1-36.http://www.jstor.org/stable/2491062

Medhat, Mamdouh and Schmeling, Maik, Dissecting Announcement Returns (February 14, 2018). https://ssrn.com/abstract=3068639

Thomas Nygaard avatar
Om Thomas Nygaard
Thomas Nygaard har bakgrunn som autorisert finansanalytiker (AFA, CEFA) og porteføljeforvalter. Han har en bachelor-grad i økonomi fra Northwestern University (Chicago) og en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Thomas startet sin karrière innen finans- hos forskningsavdelingen ved Chicago Board of Trade i 1994 og har siden det jobbet som finansanalytiker, porteføljeforvalter og analysesjef for teknisk og kvantitativt orienterte analysefirmaer, meglerhus og forvaltere. Han var med å bygge opp analyseselskapet Investtech, blant annet startet han deres kontor i Nederland. I 2010 utga han boken 'Teknisk analyse - bli en bedre investor'. De siste årene har Thomas rettet fokus mot det som kalles faktoranalyse, der han har gått i dybden og har sett på hva som er de vanligste feilene investorer gjør, og hvilke faktorer forskningen viser kan gi investorer meravkastning.