Reversal

Reversal-faktoren viser at aksjer overreagerer på kort sikt. De aksjene som har gjort det best den seneste måneden har en tendens til å gjøre det dårlig i neste måned, og de aksjene som har falt mest den seneste måneden gir en gjennomsnittlig meravkastning i måneden fremover.

Effekten er basert på en svært aktiv strategi med nesten 100% turnover hver måned. Gevinsten per trade blir derfor også liten, og en del studier påpeker da også at hele effekten kan til og med forsvinne raskt hvis vi ikke handler fornuftig.

Nyere studier viser imidlertid at det er mulig å handle basert på en reversal strategi med et par relativt enkle tilpasninger.

Reversal har også blitt dokumentert på ukesbasis, men da ser vi at aksjen etter en liten reversal faktisk fortsetter i samme retning som ukesavkastningen, dvs at vi har en momentum-effekt resten av året etter en positiv uke.

Referanser

Blitz, David and Huij, Joop and Lansdorp, Simon and Verbeek, Marno, Short-Term Residual Reversal (October 26, 2012). https://ssrn.com/abstract=1911449

de Groot, Wilma and Huij, Joop and Zhou, Weili, Another Look at Trading Costs and Short-Term Reversal Profits (July 1, 2011). https://ssrn.com/abstract=1605049

Gutierrez , Roberto C. and Kelley, Eric K., The Long-Lasting Momentum in Weekly Returns. Journal of Finance, Forthcoming. https://ssrn.com/abstract=938474

Zhu, Zhaobo and Sun, Licheng and Chen, Min, Noise Trading, Slow Diffusion of Information, and Short-Term Reversals: A Fundamental Analysis Approach (February 13, 2018). https://ssrn.com/abstract=3097420

Zhu, Zhaobo and Sun, Licheng and Stivers, Chris T. and Zhang, Kai, Information Percolation, the 52-Week High, and Short-Term Reversal in Stock Returns (December 17, 2017). https://ssrn.com/abstract=3092325

Thomas Nygaard avatar
Om Thomas Nygaard
Thomas Nygaard har bakgrunn som autorisert finansanalytiker (AFA, CEFA) og porteføljeforvalter. Han har en bachelor-grad i økonomi fra Northwestern University (Chicago) og en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Thomas startet sin karrière innen finans- hos forskningsavdelingen ved Chicago Board of Trade i 1994 og har siden det jobbet som finansanalytiker, porteføljeforvalter og analysesjef for teknisk og kvantitativt orienterte analysefirmaer, meglerhus og forvaltere. Han var med å bygge opp analyseselskapet Investtech, blant annet startet han deres kontor i Nederland. I 2010 utga han boken 'Teknisk analyse - bli en bedre investor'. De siste årene har Thomas rettet fokus mot det som kalles faktoranalyse, der han har gått i dybden og har sett på hva som er de vanligste feilene investorer gjør, og hvilke faktorer forskningen viser kan gi investorer meravkastning.