Sats på momentum!

Momentum-faktoren viser at aksjer som har gjort det best de siste 3 til 12 månedene, gjennomsnittlig fortsetter å gjøre det best i månedene fremover. Det lønner seg altså å satse på vinnerne, og unngå taperne.

Strategien med å kjøpe sterke aksjer og selge svake har en lang tradisjon. Den klassiske økonomen Ricardo sa allerede i 1838 “cut your losses short, let your profits run on”, og det finnes mange beretninger fra tradere som har tjent seg rike på denne metoden opp gjennom tidene.

Selv om momentum altså lenge har blitt brukt i praksis, tok det lang tid før akademiske miljø aksepterte denne måten å slå markedet på. Gjennombruddet kom først rett før årtusenskiftet når momentum-faktoren ble inkludert i den såkalte Fama-French modellen som en fjerde faktor (etter markedsfaktoren, verdi og størrelse).

Nå, tjue år senere, fortsetter momentum-faktoren å levere. Det har blitt publisert hundrevis av studier som bekrefter at momentum fungerer i aksjemarkedene verden over, men også i indekser, sektorer, valuta og råvarer. Det har blitt utviklet spennende forbedringer som gjør metoden enda mer effektiv. Likevel er det fortsatt utbredt skepsis til denne tilsynelatende naive metoden som innebærer å kjøpe aksjer som er på vei oppover og selge aksjer som har falt. En artig oppsummering av denne debatten blir gitt i artikkelen Fact, Fiction and Momentum Investing.

Referanser

Ross, Adrienne and Moskowitz, Tobias J. and Israel, Ronen and Serban, Laura, Implementing Momentum: What Have We Learned? (December 1, 2017). https://ssrn.com/abstract=3081165

Blitz, David and Huij, Joop and Martens, Martin, Residual Momentum (August 1, 2009). Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=2319861

Carhart, Mark M., On Persistence in Mutual Fund Performance. J. OF FINANCE, Vol. 52 No. 1, March 1997. https://ssrn.com/abstract=8036

Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, 1993, “Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency,” Journal of Finance 48, 65–91. http://www.jstor.org/stable/2328882

Asness, Clifford S. and Frazzini, Andrea and Israel, Ronen and Moskowitz, Tobias J., Fact, Fiction and Momentum Investing (May 9, 2014). Journal of Portfolio Management, Fall 2014 (40th Anniversary Issue); Fama-Miller Working Paper. https://ssrn.com/abstract=2435323

Thomas Nygaard avatar
Om Thomas Nygaard
Thomas Nygaard har bakgrunn som autorisert finansanalytiker (AFA, CEFA) og porteføljeforvalter. Han har en bachelor-grad i økonomi fra Northwestern University (Chicago) og en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Thomas startet sin karrière innen finans- hos forskningsavdelingen ved Chicago Board of Trade i 1994 og har siden det jobbet som finansanalytiker, porteføljeforvalter og analysesjef for teknisk og kvantitativt orienterte analysefirmaer, meglerhus og forvaltere. Han var med å bygge opp analyseselskapet Investtech, blant annet startet han deres kontor i Nederland. I 2010 utga han boken 'Teknisk analyse - bli en bedre investor'. De siste årene har Thomas rettet fokus mot det som kalles faktoranalyse, der han har gått i dybden og har sett på hva som er de vanligste feilene investorer gjør, og hvilke faktorer forskningen viser kan gi investorer meravkastning.