Seasonality

Seasonality, eller årstidsvariasjoner, viser at aksjer gjør det bedre i bestemte perioder eller måneder enn andre.

Tradisjonell seasonality er f.eks. statistikk som viser at det lønner seg å ikke være investert i aksjer i sommermånedene (“Sell in May…) eller at børsens retning de første dagene i januar gir en indikasjon for resten av året. En utfordring med denne type statistikk er at selv om slike effekter kan vises å eksistere, så er det ofte for lite data til at de er signifikante. Det vil si at selv om børsen har utviklet seg på en bestemt måte over en bestemt periode så trenger det ikke å være noen økt sannsynlighet for at det også skjer i fremtiden.

Andre seasonality-effekter har derimot blitt vist å ha en signifikant indikasjon for fremtiden, selv om disse effektene ofte er for små til å kunne handles på. Eksempler på dette er ukedager-effekten, som viser økt avkastning på fredager og dårligere avkastning mandager, meravkastning på dager rett før ferier, og mindreavkastning på dager rett etter ferier.

De seneste årene er det også blitt publisert interessant forskning om en mer avansert type seasonality, som rangerer aksjer basert på avkastningen i samme kalendermåneder. Denne seasonality-faktoren viser at aksjer har en økt sannsynlighet for å gjøre det bra i måneder de har gjort det bra i tidligere. Teorien bak denne faktoren er at bestemte faktorer gjør det bra i bestemte måneder, og ved å sortere på hvilke aksjer gjør det bra i en måned, så får vi en indirekte sortering på aksjer som har en høy vekting i disse faktorene.

Referanser

Bogousslavsky, Vincent, Seasonalities in Anomalies (July 1, 2015).https://ssrn.com/abstract=2558742

Keloharju, Matti and Linnainmaa, Juhani T. and Nyberg, Peter, Common Factors in Return Seasonalities (December 2014). NBER Working Paper No. w20815.https://ssrn.com/abstract=2545213

Thomas Nygaard avatar
Om Thomas Nygaard
Thomas Nygaard har bakgrunn som autorisert finansanalytiker (AFA, CEFA) og porteføljeforvalter. Han har en bachelor-grad i økonomi fra Northwestern University (Chicago) og en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Thomas startet sin karrière innen finans- hos forskningsavdelingen ved Chicago Board of Trade i 1994 og har siden det jobbet som finansanalytiker, porteføljeforvalter og analysesjef for teknisk og kvantitativt orienterte analysefirmaer, meglerhus og forvaltere. Han var med å bygge opp analyseselskapet Investtech, blant annet startet han deres kontor i Nederland. I 2010 utga han boken 'Teknisk analyse - bli en bedre investor'. De siste årene har Thomas rettet fokus mot det som kalles faktoranalyse, der han har gått i dybden og har sett på hva som er de vanligste feilene investorer gjør, og hvilke faktorer forskningen viser kan gi investorer meravkastning.