Størrelse

Når vi tenker på hvilke aksjer som det er best å investere i så er det lett å tro at det må være de mest kjente, største selskapene på børsen: Apple og Microsoft, i USA for eksempel, eller Statoil, DNB og Telenor her i Norge. Dette er selvfølgelig selskap som har gjort det veldig bra, og som vi kunne ha tjent mye på hvis vi hadde kjøpt dem for lenge siden og beholdt dem. Men, det er dermed ikke sagt at de også vil gjøre det best fremover.

Det viser seg nemlig at hvis vi sorterer aksjer på størrelse og ser hvordan de gjør det fremover i tid, så er det ikke de aller største som gjør det best, men de små og mellomstore. Det lønner seg altså nettopp å unngå de aller største aksjene i markedet.

Måten å finne disse aksjene vi bør unngå på er veldig enkel: vi sorterer på markedsverdi, det vil si antall aksjer i et selskap ganger nåværende aksjekurs. Hvis vi da systematisk unngår å investere i de aller største, så viser statistikken at det gir en meravkasting i forhold til totalmarkedet.

Grunnen til at de største ikke fungerer best diskuteres i forskningen men mest sannsynlig er det pga den ekstra risikoen ved små selskaper som blir belønnet, eller at for mange investorer liker de mest kjente selskapene og at disse derfor prises litt for høyt.

De siste årene har det blitt publisert spennende forskning som viser muligheter å forbedre størrelses-faktoren. Bl.a. ved å systematisk luke ut små aksjer som scorer veldig dårlig på andre faktorer som kvalitet og beta.

Referanser

Asness, Clifford S. and Frazzini, Andrea and Israel, Ronen and Moskowitz, Tobias J. and Pedersen, Lasse Heje, Size Matters, If You Control Your Junk (January 22, 2015). Fama-Miller Working Paper. Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=2553889orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2553889

Fama, E. F. and French, K. R. (1992), The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47: 427–465. http://home.cerge-ei.cz/petrz/GDN/Fama_French_92.pdf

Thomas Nygaard avatar
Om Thomas Nygaard
Thomas Nygaard har bakgrunn som autorisert finansanalytiker (AFA, CEFA) og porteføljeforvalter. Han har en bachelor-grad i økonomi fra Northwestern University (Chicago) og en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Thomas startet sin karrière innen finans- hos forskningsavdelingen ved Chicago Board of Trade i 1994 og har siden det jobbet som finansanalytiker, porteføljeforvalter og analysesjef for teknisk og kvantitativt orienterte analysefirmaer, meglerhus og forvaltere. Han var med å bygge opp analyseselskapet Investtech, blant annet startet han deres kontor i Nederland. I 2010 utga han boken 'Teknisk analyse - bli en bedre investor'. De siste årene har Thomas rettet fokus mot det som kalles faktoranalyse, der han har gått i dybden og har sett på hva som er de vanligste feilene investorer gjør, og hvilke faktorer forskningen viser kan gi investorer meravkastning.