Verdi-faktoren

Den kanskje mest kjente faktoren er verdi-faktoren. Delvis er dette takket være Warren Buffet, antakeligvis verdens mest kjente investor, som bruker denne metoden og fått mye publisitet de seneste ti-årene.

Intuitiv

En viktig grunn til at verdi-investering er populært er at metoden er ganske intuitiv. Den sier rett og slett “kjøp billige aksjer og selg dyre”. Dyrt og billig blir da definert i forhold til regnskapsmessig eller fundamental verdi i selskapet, dvs “billig” er aksjer som har en lav aksjekurs i forhold til fundamental verdi, og “dyrt” er aksjer med høy aksjekurs delt på verdi.

Varianter

Verdi-faktoren er altså aksjekurs delt på fundamental verdi, men dette kan defineres på forskjellig måter. Den mest brukte måten er såkalt pris-bok, som er aksjekursen delt på bokført egenkapital. Price-earnings, eller aksjekursen delt på inntekter, og pris/kontantstrøm er også mye brukt, og de seneste årene er det kommet studier som sier at litt mer detaljerte indikatorer som EV/EBITDA fungerer bra. Alle disse nøkkeltallene fanger jo opp noenlunde det samme forholdet, nemlig om en aksje er “dyr” eller “billig”. Den beste og mest stabile måten å finne verdi-aksjer er derfor sannsynligvis å bruke en kombinasjon av disse indikatorene.

Risiko

En risiko ved investering basert på verdi-faktoren er at kan være en god grunn til at aksjer prises veldig lavt i forhold til verdiene som vises i regnskapet. Det kan f.eks. være at det har vært negative ting som har skjedd siden siste regnskapet ble publisert, eller at alvorlige problemer ved et selskap ikke er kommet til syne enda i det siste regnskapet.

Tålmodighet

En annen risiko ved bruk av verdi-faktoren er at den kan krever en del tålmodighet. Verdi er nemlig en relativ langsiktig faktor. Det vil si at det kan være perioder på mange år hvor denne faktoren ikke blir belønnet, hvor billige aksjer ikke øker i kurs men bare blir billigere og billigere. Dette skjedde f.eks. i dot-com hypen rundt årtusenskiftet hvor det var høy fokus på dyre vekstaksjer. I praksis viser det seg at det er vanskelig for investorer, og analytikere, å holde fast ved en strategi i sånne perioder med flere år med dårlig avkastning.

Referanser

Asness, Clifford S. and Frazzini, Andrea and Israel, Ronen and Moskowitz, Tobias J., Fact, Fiction, and Value Investing (June 1, 2015). Published in Journal of Portfolio Management, Fall 2015, Vol. 42, No. 1. https://ssrn.com/abstract=2595747

Fama, E. F. and French, K. R. (1992), The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47: 427–465. http://home.cerge-ei.cz/petrz/GDN/Fama_French_92.pdf

Thomas Nygaard avatar
Om Thomas Nygaard
Thomas Nygaard har bakgrunn som autorisert finansanalytiker (AFA, CEFA) og porteføljeforvalter. Han har en bachelor-grad i økonomi fra Northwestern University (Chicago) og en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Thomas startet sin karrière innen finans- hos forskningsavdelingen ved Chicago Board of Trade i 1994 og har siden det jobbet som finansanalytiker, porteføljeforvalter og analysesjef for teknisk og kvantitativt orienterte analysefirmaer, meglerhus og forvaltere. Han var med å bygge opp analyseselskapet Investtech, blant annet startet han deres kontor i Nederland. I 2010 utga han boken 'Teknisk analyse - bli en bedre investor'. De siste årene har Thomas rettet fokus mot det som kalles faktoranalyse, der han har gått i dybden og har sett på hva som er de vanligste feilene investorer gjør, og hvilke faktorer forskningen viser kan gi investorer meravkastning.