Volatilitet og risiko

Volatilitet og risiko

Aksjer med høyest risiko, det vil si de som har vist de største svingningene, gjør det gjennomsnittlig dårligere enn aksjer som har svingt minst. “Den som intet våger intet vinner”. Investorer har i generasjoner tenkt på det som en selvfølge at høy avkastning henger sammen med høy risiko. Også innenfor tradisjonell finans har det lenge vært en generell oppfatning at når markedet stiger, så er det såkalte høy-beta aksjer som gjør det best.
Post Earnings Announcement Drift (PEAD)

Post Earnings Announcement Drift (PEAD)

Post Earnings Announcement Drift (PEAD) er en effekt som viser at aksjer som reagerer positivt på dagen det legges frem kvartalstall, ofte fortsetter å stige de neste ukene, og motsatt ved en negativ reaksjon. Kvartalstall innebærer oppdatert informasjon om grunnleggende forhold i et selskap. Dette kan gi store utslag i aksjekursen og vi ser derfor ofte de største bevegelsene i en aksjekurs når kvartalstallene legges frem. Statistikk viser at aksjer generelt sett gjør det litt bedre enn resten av markedet i den måneden de legger frem tall, men det er altså store forskjeller: noen aksjer stiger mye og andre faller mye etter kvartalstall.
Avansert faktoranalyse

Avansert faktoranalyse

Finansanalyse og kunstig intelligens Kunstig intelligens har gjort enorme fremskritt de seneste årene. Raskt økende datakraft har gjort avanserte matematiske metoder langt mer praktisk anvendelige. Tilgang til store datamengder har ført til utviklingen av automatiserte systemer som kan gjøre ting raskere, billigere og mer nøyaktig enn menneskelige eksperter på mange områder. Også innen finansanalyse er robotene på vei inn. Nobelprisen i økonomi ble i 2013 tildelt forskere som tidlig på 90-tallet klarte å vise at svært mye av variasjonen i aksjeporteføljer kan forklares med kun et par faktorer, eller egenskaper ved aksjer, som størrelse, verdi og momentum.
Reversal

Reversal

Reversal-faktoren viser at aksjer overreagerer på kort sikt. De aksjene som har gjort det best den seneste måneden har en tendens til å gjøre det dårlig i neste måned, og de aksjene som har falt mest den seneste måneden gir en gjennomsnittlig meravkastning i måneden fremover. Effekten er basert på en svært aktiv strategi med nesten 100% turnover hver måned. Gevinsten per trade blir derfor også liten, og en del studier påpeker da også at hele effekten kan til og med forsvinne raskt hvis vi ikke handler fornuftig.
Verdi-faktoren

Verdi-faktoren

Den kanskje mest kjente faktoren er verdi-faktoren. Delvis er dette takket være Warren Buffet, antakeligvis verdens mest kjente investor, som bruker denne metoden og fått mye publisitet de seneste ti-årene. Intuitiv En viktig grunn til at verdi-investering er populært er at metoden er ganske intuitiv. Den sier rett og slett “kjøp billige aksjer og selg dyre”. Dyrt og billig blir da definert i forhold til regnskapsmessig eller fundamental verdi i selskapet, dvs “billig” er aksjer som har en lav aksjekurs i forhold til fundamental verdi, og “dyrt” er aksjer med høy aksjekurs delt på verdi.
Warren Buffett

Warren Buffett

Spør hvem som helst med litt interesse for aksjer om hvem de mener er verdens beste investor og de aller fleste vil nok svare “Warren Buffett”. Han har da også en utrolig bra track-record: i flere ti-år har han gjort det bedre enn indeksen. Mange investorer ser på ham som et forbilde, og som et eksempel på at det er mulig for en investor med et spesielt talent for å plukke aksjer å kunne slå markedet.
Størrelse

Størrelse

Når vi tenker på hvilke aksjer som det er best å investere i så er det lett å tro at det må være de mest kjente, største selskapene på børsen: Apple og Microsoft, i USA for eksempel, eller Statoil, DNB og Telenor her i Norge. Dette er selvfølgelig selskap som har gjort det veldig bra, og som vi kunne ha tjent mye på hvis vi hadde kjøpt dem for lenge siden og beholdt dem.
Sats på momentum!

Sats på momentum!

Momentum-faktoren viser at aksjer som har gjort det best de siste 3 til 12 månedene, gjennomsnittlig fortsetter å gjøre det best i månedene fremover. Det lønner seg altså å satse på vinnerne, og unngå taperne. Strategien med å kjøpe sterke aksjer og selge svake har en lang tradisjon. Den klassiske økonomen Ricardo sa allerede i 1838 “cut your losses short, let your profits run on”, og det finnes mange beretninger fra tradere som har tjent seg rike på denne metoden opp gjennom tidene.
Hva er faktoranalyse?

Hva er faktoranalyse?

Finans i revolusjon Finans opplever en revolusjon. Forskning som viser hvilke analysemetoder fungerer er blitt lett tilgjengelig via online databaser og moderne datateknologi gjør det mulig å automatisere oppgaver som tidligere krevde store analyseavdelinger med tunge systemer og mange analytikere som bare store banker og hedgefond hadde råd til. Norquant ønsker å hjelpe investorer ved å gjøre disse analysene tilgjengelig på en brukervennlig måte i form av daglig oppdaterte rangeringer.
Seasonality

Seasonality

Seasonality, eller årstidsvariasjoner, viser at aksjer gjør det bedre i bestemte perioder eller måneder enn andre. Tradisjonell seasonality er f.eks. statistikk som viser at det lønner seg å ikke være investert i aksjer i sommermånedene (“Sell in May…) eller at børsens retning de første dagene i januar gir en indikasjon for resten av året. En utfordring med denne type statistikk er at selv om slike effekter kan vises å eksistere, så er det ofte for lite data til at de er signifikante.