Avansert faktoranalyse

Avansert faktoranalyse

Finansanalyse og kunstig intelligens Kunstig intelligens har gjort enorme fremskritt de seneste årene. Raskt økende datakraft har gjort avanserte matematiske metoder langt mer praktisk anvendelige. Tilgang til store datamengder har ført til utviklingen av automatiserte systemer som kan gjøre ting raskere, billigere og mer nøyaktig enn menneskelige eksperter på mange områder. Også innen finansanalyse er robotene på vei inn. Nobelprisen i økonomi ble i 2013 tildelt forskere som tidlig på 90-tallet klarte å vise at svært mye av variasjonen i aksjeporteføljer kan forklares med kun et par faktorer, eller egenskaper ved aksjer, som størrelse, verdi og momentum.