Reversal

Reversal

Reversal-faktoren viser at aksjer overreagerer på kort sikt. De aksjene som har gjort det best den seneste måneden har en tendens til å gjøre det dårlig i neste måned, og de aksjene som har falt mest den seneste måneden gir en gjennomsnittlig meravkastning i måneden fremover. Effekten er basert på en svært aktiv strategi med nesten 100% turnover hver måned. Gevinsten per trade blir derfor også liten, og en del studier påpeker da også at hele effekten kan til og med forsvinne raskt hvis vi ikke handler fornuftig.
Hva er faktoranalyse?

Hva er faktoranalyse?

Finans i revolusjon Finans opplever en revolusjon. Forskning som viser hvilke analysemetoder fungerer er blitt lett tilgjengelig via online databaser og moderne datateknologi gjør det mulig å automatisere oppgaver som tidligere krevde store analyseavdelinger med tunge systemer og mange analytikere som bare store banker og hedgefond hadde råd til. Norquant ønsker å hjelpe investorer ved å gjøre disse analysene tilgjengelig på en brukervennlig måte i form av daglig oppdaterte rangeringer.