Hva er faktoranalyse?

Hva er faktoranalyse?

Finans i revolusjon Finans opplever en revolusjon. Forskning som viser hvilke analysemetoder fungerer er blitt lett tilgjengelig via online databaser og moderne datateknologi gjør det mulig å automatisere oppgaver som tidligere krevde store analyseavdelinger med tunge systemer og mange analytikere som bare store banker og hedgefond hadde råd til. Norquant ønsker å hjelpe investorer ved å gjøre disse analysene tilgjengelig på en brukervennlig måte i form av daglig oppdaterte rangeringer.
Seasonality

Seasonality

Seasonality, eller årstidsvariasjoner, viser at aksjer gjør det bedre i bestemte perioder eller måneder enn andre. Tradisjonell seasonality er f.eks. statistikk som viser at det lønner seg å ikke være investert i aksjer i sommermånedene (“Sell in May…) eller at børsens retning de første dagene i januar gir en indikasjon for resten av året. En utfordring med denne type statistikk er at selv om slike effekter kan vises å eksistere, så er det ofte for lite data til at de er signifikante.